Horstmann terapeuteilla ja diplomiterapeuteilla mahdollisuus liittyä LKL:n rekisteriin

Horstmann terapeutit ja diplomiterapeutit voivat liittyä Luonnonlääketieteen Keskusliiton LKL ry:n rekisteriin. Katso lisää Horstmann koulutus -> LKL rekisteri