LKL rekisteri

Horstmann terapeuteilla ja diplomiterapeuteilla mahdollisuus liittyä LKL:n rekisteriin

Horstmann terapeutit ja diplomiterapeutit voivat liittyä Luonnonlääketieteen Keskusliiton LKL ry:n rekisteriin.
Keski-Pohjanmaan Opistossa Kälviällä  Horstmann terapeuttikoulutuksen 18 op tai Horstmann diplomiterapeuttikoulutuksen 25 op suorittaneilla on mahdollisuus  liittyä LKL:n rekisteriin. LKL ry:n ylläpitämän koulutettujen terapeuttien rekisteriin pääseminen edellyttää kouluttautuneisuutta omassa luontaisterapia-alassa. Rekisteriin pääsemisen perusteena on oman luontaisterapia-alan riittävä koulutus ja lisäksi peruslääketieteen opinnot, opintoja luontais-alan ammatissa toimisesta, yrittäjyydessä ja ensiaputaidot.

LKL:n rekisteriin pääsemiseksi oppilaalla tulee olla hyväksytyt suoritukset  kaikista seuraavista opinnoista.
1. Terapia-alan opinnot 18 op
2. Luontaisterapia ammattina-osio 3 op
3. Lääketieteen perusteet 14 op
4. ensiapukoulutus 0,5 op
yhteensä 35,5 op
1 opintopiste on keskimäärin 27 opintotuntia.

LKL käyttää eurooppalaista ECTS-järjestelmää (European Credit Transfer System) jolla mitataan opintojen laajutta. LKL ry on jäsenenä pohjoismaisessa yhteiystyökomiteassa  NSK:ssa  (NSK – Nordiska Samarbejds Komite for alternativ – komplementaer medisin).

NSK:n kansalliset jäsenyhdistykset:
KAM      The Committee for Alternative Medicine, Sweden  www.kam.se
NNH       Norwegian Natural Medicine Association, Norway   www.nnh.no
LNS       Landsorganisation Natursundhedsrådet, Danmark  www.l-n-s.dk
BIG        The Association of Complementary and Alternative Medicine in Iceland        www.big.is
LKL        The Association for Natural Medicine in Finland   www.lkl.fi
Liittyminen
Liittyäkseen LKL:n rekisteriin Horstmann terapeutin tai Diplomiterapeutin  tulee liittyä LKL:n jäsenyhdistykseen, jonka kautta liittyminen tapahtuu. Horstmann Finland ry ei ole vielä  LKL:n jäsenyhdistys, joten  oppilaat voivat liittyä Cam ry:n päästäkseen rekisteriin.

LKL:n rekisterissä rekisterissä olevilla on mahdollisuus kattavaan vakutukseen.Luonnonlääketieteen keskusliitto LKL ry on yhdessä Aon konserniin kuuluvan Aon Monia Oy:n kanssa kehittänyt jäsenilleen hoitotyön yhteydessä sattuneet toimenpidevahingot kattavan vastuuvakuutuksen, johon kuuluu myös normaali toiminnan vastuuvakuutus sekä potilaan tapaturmavakuutus. Se ei ole hinnaltaan lakisääteistä potilasvakuutusta kalliimpi, vaikka se on korvauspiiriltään laajempi. Sen hallinnoija on nykyisin Walpas Konsultointi Oy.